Her yıl yaklaşık 250 bin kişi dgs ( dikey geçiş sınavı) ye başvuruyor ve bu sayı her sene daha da artmaktadır. Saygıdeğer öğrenciler için dgs ile her şeyi derleyip net bir şekilde akıldaki bütün sorulara yanıt verecek bir yazı derledik.

Dgs 1

Dgs ( dikey geçiş sınavı ) nedir ?

Herhangi bir üniversitenin herhangi bir önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olacak öğrencilerin isteği dahilinde girebildiği önlisans eğitimlerini lisans derecesinde tamamlamalarına olanak sağlayan ösym tarafından hhazırlanan çoktan seçmeli sınavdır.

Dgs ( dikey geçiş sınavı) ye kimler başvurabilir ?

Dgs’ye herhangi bir önlisans bölümünden mezun olan veya son sınıfta olup staj dışındaki tüm mezuniyet şartlarını yerine getirmiş adaylar başvurabilir.

Dgs’ye yurt dışıdan başvuru yapılabilir mi ?

Evet her hangi bir sebeple başvuruların yapılacağı tarihte yurtdışında bulunan adayların ( KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç ) başvuru merkezine gitmelerine gerek kalmadan başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapılabilir.

Dgs’de kaç soru var ?

Dgs 60 matematik , 60 türkçe sorusunda oluşmak olup toplam 120 sorudur.

Dgs sınav süresi ne kadardır ?

Dgs süresi 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

Dgs sınavının kapsamı nedir ?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

Dgs
Dgs

Dgs de Öbp nedir ?

DGS’ye başvuran her aday için, bitirme yılı ve diploma notu dikkate alınarak Önlisans Başarı Puanı (ÖBP)olarak adlandırılan bir puan hesaplanır. ÖBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır. Adayların not ortalamaları önce 100’lük sisteme çevrilir. Ardından 0,8 ile çarpılır ve ÖBP puanı elde edilir.

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not sistemine dönüştürülecektir.

Örnek ÖBP Hesaplaması:

Mezuniyet notu 3.80

3.80 x 25 = 95 (4’lük sistemi  100 ‘lük sisteme dönüştürme)

95 x 0.8 = 76 ÖBP

Dgs puanı nasıl hesaplanır ?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Arkadaşlar çok dikkat etmeniz gereken bir husu var ki bu çok önemli !!! Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Buna çok dikkat edin. Yani en az bir Sözel ve birde sayısal Netiniz bulunmak zorunda.

Dgs’de akademik not ortalaması nedir ?

ÖBP hesaplanabilmesi için meslek yüksekokullarındaki tüm son sınıf öğrencilerinin (sınava başvurmayanlar da dahil) akademik not ortalamalarını ÖSYM tarafından MYO öğrenci işlerinden toplanır.  ÖSYM, not ortalamalarını elektronik ortamda en geç Temmuz ayının ikinci haftasında meslek yüksek okullarından toplamaktadır. Mezun olan adaylar da ais.osym.gov.tr sitesinden not ortalamalarını kontrol edebilir. ÖSYM; belirteceği tarihlerde, akademik not ortalamasıyla ilgili düzeltme dilekçelerini kabul eder.

Dgs’de ek puan var mıdır ?

Dgs’de ek puan yoktur.

Dgs’ye kaç kere girilebilir ?

Dgs’ye girmekle alakalı herhangi bir sınırlama yoktur istediğiniz kadar girebilirsiniz.

Dgs kaç yıl geçerlidir ?

Dgs ösym tarafından her yıl yapılan bir sınavdır . Bu nedenle bir sene geçerlidir . Katsayılar her yıl sınava giren kişi sayısına göre değiştiği için her sene puan hesaplaması farklı olur.

Dgs’nin avantajları nelerdir ?

-DGS, 4 yıllık bir lisans programına yerleşmenin en kısa yoludur.

-DGS müfredatında yer alan konular, YKS’ye kıyasla daha azdır. Sorumlu olunan dersler sadece Matematik ve Türkçedir.

-YKS’de genel katılımcılar Fen Lisesi ve Anadolu Lisesi mezunlarından oluşurken, DGS’de katılımcıların büyük bir bölümü meslek lisesi çıkışlıdır.

-Okul puanı düşük olan bir öğrenci, sınav sistemi sayesinde disiplinli ve programlı bir çalışmayla DGS’de başarılı olabilmektedir.

-YKS’de her yıl ortalama iki milyon öğrenci sınava girerken; DGS’de bugüne kadar en yüksek katılım 300.000 kişi olarak gerçekleşmiştir.

-YKS’de kazanma oranı daha düşükken, DGS’de kazanma oranı daha yüksektir.

Dgs’nin dezavantajları nelerdir ?

Sınav süresinin kısa olmasıdır bus ebeple bir çok öğrenci sınavı yetiştirememe gibi bir durumla karşı karşıya kalmalarıdır.

Dgs tercihleri ne zaman yapılır ?

Tercih işlemleri sınavdan sonra yapılmaktadır . Dgs sonuçları açıklandıktan 4-5 gün sonra başlamaktadır.

Dgs’de tercih sayısı ne kadardır ?

Dgs’de öğrencilerin 30 tercih yapma hakkı vardır .

Dgs tercihlerinde istediğim bölümü yazabilir miyim ?

Tercihlerinizde sadece mezun olduğunuz bölümle ilgili YÖK tarafından belirlenmiş bölümleri tercih edebilirsiniz.

Dgs sonucu ile bir yükseköğretim lisans programına yerleştirildiğimde gelecek yıl puanımda düşme söz konusu olacak mı?

Evet. Örnek : 2018-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2019-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

Dgs’de puanlama sistemi nasıldır ?

Puan hesaplamasının ögeleri Matematik net, Türkçe net, taban puan ve ÖBP’dir.

  • Öğrencilerin netleri belirlenirken 4 yanlışın 1 doğruyu yok ettiğini unutmayın.

Dgs’de ek yerleştirme yapılıyor mu ?

Eylül 2009 tarihinden itibaren ÖSYM tarafından Dikey geçiş sınavına giren adaylara ek yerleştirme hakkı sağlamıştır.

Dgs’de Örgün eğitim kazandım . açıköğretim ve örgün eğitimi aynı anda okuyabilir miyim ?

Hem açıköğretimi hem de örgün eğitimi aynı anda okuyabilir; ikisine de kayıt yaptırabilirsiniz.

Dgs’yi kazandıktan sonra kaçıncı sınıftan başlarım ?

DGS’yi kazanan öğrencilerin hangi sınıftan başlayacağını üniversite yönetimi karar vermektedir.Fark derslerinin az olması açısından mezun olunan ön lisans programına en yakın lisans programı seçilmelidir. Üst sınıftan kredi alarak,erken mezun olabilme şansına sahiptir. Bazı üniversiteler DGS’den kazanan öğrencileri üçüncü sınıftan başlatabilmektedir.

Dgs’de önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları nelerdir ?

Dgs’de önlisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları için tıkla .Dgs’yi kazandıktan sonra Ünivesitede yabancı dil hazırlık sınıfı var mıdır ?

Yabancı dille eğitim yapılan programlarda öğrencilerin, üniversitede bölüm derslerine başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’na devam ederek başarılı olmaları gerekir.Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci,  ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Birçok üniversite, hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilere hazırlık sınıfını tekrar etme hakkı tanır veya öğrenci mezun olana kadar dil yeterlilik sınavında başarılı olma şartı arar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı’nda başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, ÖSYM tarafından Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına yerleştirilirler.

TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI İÇİN TIKLA

DGS PUAN HESAPLAMA İÇİN TIKLA